IT architect
Informační technologie

IT architekt

Optimálně navržená síťová infrastruktura je jedním z pilířů informačních a komunikačních technologií. Měřítkem kvality infrastruktury je její „neviditelnost“, čím méně pozornosti vyžaduje právě infrastruktura, tím spokojenější jsou uživatelé aplikací, IT manažeři, vedení organizace a v neposlední řadě i zákazníci.

Kvalitně navržené prvky infrastruktury mohou změnit nejen fungování sítě, ale i usnadnit řadu procesů v organizaci. Integrace nejnovějších technologií umožní aplikovat nové pracovní postupy, které pomůžou zefektivnit, i zpříjemnit každodenní práci s informačními a komunikačními systémy. Nezanedbatelným pozitivem takto navržené infrastruktury může být skutečnost snížení celkových nákladů na provoz po dobu její životnosti a vytvoření spolehlivého základu pro pružné přizpůsobení se komunikačním a informačním možnostem v budoucnu.

V dnešní době tvoří důvěrnost, dostupnost a integrita dat hlavní rámec pro fungování byznysu, a právě data tvoří jedno z hlavních aktiv společnosti, což klade velké nároky na informační systémy a spolehlivost infrastruktury. Vysoká dostupnost poskytovaných služeb je základním předpokladem úspěchu. Plánování a návrh infrastruktury by měly probíhat s výhledem na několik let dopředu, a měly by reflektovat strategii IT/IS s ohledem na obchodní cíle společnosti, pozdější zásadní změny s sebou nesou vyšší náklady.

it-architect
šedé ozubenné kolečko oranžové ozubenné kolečko

Zajistíme hladký provoz IT infrastruktury tak,
abyste se mohli soustředit na své podnikání.

 • Používáme metodiku návrhu sítí

  PPDIOO - Prepare (příprava), Plan (plánování), Design (návrh), Implement (implementace), Operate (řízení), Optimize (optimalizace)

 • Analýza požadavků na novou infrastrukturu

  Věcná omezení – zahrnují nároky na finance, časovou dotaci a termíny plnění, ale také nároky na personální obsazení.
  Požadavky na bezpečnost – identifikace bezpečnostních rizik, zjištění nároků na bezpečnost, stanovení politiky přístupu k datům, autorizaci a autentizaci, atd.
  Požadavky na správu sítě – požadavky na identifikaci a řešení závad, správu konfigurace, zabezpečení, atd.
  Požadavky na aplikace – typy a názvy aplikací, síťových protokolů, množství uživatelů, vytíženost infrastruktury v denní dobu.
  Charakteristika síťového provozu.
  Požadavky na výkon sítě.

 • Výhody správného návrhu sítí:

  – Finanční úspora
  – Srozumitelnost
  – Jednoduší rozšíření sítě
  – Snadná izolace závad

 • Propojení a přenos dat mezi jednotlivými zařízeními:

  Metalické kabely – přenos informace pomocí elektrické energie
  Optické kabely – přenos informace pomocí světla
  Vzduch (WiFi) – přenos informací pomocí elektromagnetického vlnění

  Každé médium pro přenos informací je vhodné pro trochu jiné použití, rozdíly jsou např. v rychlosti, vzdálenosti, na kterou lze médium použít, aniž by bylo nutné zařazovat zesilovač signálu.

 • Aktivní prvky:

  Rozbočovač – prvek zařazený do sítě, který zajišťuje přeposílání komunikace z jednoho portu na všechny ostatní, bez stanovených pravidel.
  Opakovač – používá se pro prodloužení přenosové trasy jako zesilovač.
  Převodník – podobný zesilovači, s tím rozdílem, že přenášený signál převede z jednoho typu přenosového média na druhé.
  Přepínač – centrální prvek s hvězdicovou topologií. Pracuje na linkové vrstvě ISO/OSI modelu.
  Směrovač – pracuje na síťové vrstvě ISO/OSI modelu, propojuje více sítí, shromažďuje o nich informace a pak rozhoduje o cestě posílaného paketu
  Firewall – bezpečnostní brána může být zařízení či software oddělující datový provoz mezi dvěma sítěmi, přičemž propouští jedním nebo druhým směrem data podle určitých předem definovaných pravidel.

 • Pasivní prvky:

  Strukturovaná kabeláž
  Datové stojany
  Podpůrné systémy
  – napájení, systém chlazení, protipožární ochrana, fyzická bezpečnost atd…

  Zajistíme hladký provoz IT infrastruktury tak, abyste se mohli soustředit na své podnikání.

  Navrhneme vhodný design síťových služeb na váš projekt, správnou topologii zapojení, Aktivní - pasivní prvky, bezpečnost.

bílá ikonka mailu Kontaktujte nás

Poradenství v oblasti IT

Využíváme našich zkušeností z IT k tomu, abychom vám pomohli řešit
praktické problémy i velké výzvy v podnikání.
smlouva
Vyjednávání
IT smluv
Zastoupíme vaše zájmy při vyjednávání smluv na dodávku hardwaru, softwaru i služeb. V rámci výběrových řízení připravíme zadání, pomůžeme s organizací tendru a jeho vyhodnocením.
cloud
Přechod
do cloudu
Přesun dat a aplikací do cloudu představuje pro drtivou většinu společností efektivní cestu, jak snížit náklady na IT provoz a zvýšit kvalitu interně poskytovaných služeb. Pomůžeme vám navrhnout a uskutečnit tuto změnu.
optimalizace
Optimalizace
IT provozu
Značné rezervy se zpravidla skrývají také v běžném IT provozu. Pomůžeme vám optimalizovat IT procesy, aby byly rychlejší, efektivnější a stály ve výsledku co nejméně práce.
poradenství
M&A
poradenství
IT je jednou z klíčových oblastí při fúzích a akvizicích firem. Spojení firem může uspět pouze pokud se podaří integrovat všechny součásti byznysu. Vytvoříme IT strategii odrážející cíle spojení společností a zajistíme její realizaci.
spolupráce
Flexibilní
spolupráce
Připravíme pro vás balíček na míru. Poskytujeme vzdálenou podporu doplněnou o pravidelnou přítomnost servisní podpory ve vaší společnosti. Zároveň umíme rozšířit interní IT týmy.
poptávka
Poptejte více
Informací
Nejste si jisti? Zeptejte se a najděte tu správnou objednávku pro vás.
K ničemu se nezavazujete.
sušenka
Používáme soubory cookie

Aktivujeme všechny soubory cookie, abychom zajistili správné fungování naší webové stránky, inzerce a analýzy v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.

sušenka
Nastavení souborů cookies

Používáme soubory cookie, abychom vám poskytli přístup ke všem funkcím webových stránek a také k analýze, přizpůsobení a zlepšení uživatelské zkušenosti. V tomto bloku můžete změnit nastavení souborů cookie nebo je ve výchozím nastavení přijmout všechna. Abyste lépe porozuměli tomu, co jsou soubory cookie a jak se používají na našich webových stránkách, přečtěte si prosím naše zásady ochrany osobních údajů.

Poradíme vám s vaším projektem.
Stačí napsat:
modrá šipka
bílá šipka
 • ikona lokace Vodní 561/8A
  České Budějovice 370 01
 • ikona telefonu +420 608 058 055
 • ikona papírové vlaštovky info@cecomputer.cz
 • IČ: 28157389, DIČ: CZ28157389